Prostorni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja zone "Primat 2"


pdf1. Korištenje i namjena povrsina  pdf3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
 pdf2.1. Promet  pdf 4.1. Oblici korištenja
 pdf2.2. Telekomunikacije i energetski sustav  pdf4.2. Način gradnje
 pdf2.3. Vodoopskrba i odvodnja  pdfUPU Primat 2 - ODREDBE

   

PPU Općine Polača


 pdfPPU Općine Polača - 2003. godina     pdf PPU Općine Polača - izmjene i dopune - 2006. godina

 

IV. Izmjene i dopune PPUO Polača-2018.

 

  pdf Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Polača

pdf IZVJEŠĆE- II. ponovna javna rasprava

pdf Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Polača

pdf Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Polača

pdf Ponovna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog

plana uređenja Općine Polača

pdf Zaključak o povlačenju konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna uređenja Općine Polača

pdf Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga IV. izmjena i

dopuna prostornog plana uređenja Općine Polača

 

pdf Izvješće o javnoj raspravi

 

pdf Odluka o izradi

pdf Obavijest javna rasprava

 pdf 2-a-Infrastruktura_energetika

pdf 3-a-Zaštita s namjenom korištenja

pdf 3-c-Planske mjere

pdf 4-1-b-GPN_polača

pdf 4-3-GPN_jagodnja donja

pdf Obrazloženje 

pdf Sažetak za javnost

 

 

 

 

 

pdf Obavijest za javnost

pdf 1- Namjena i korištenje

pdf 2-b-Infrastruktura_voda i otpad

pdf 3-b-Ekološka mreža

pdf 4-1-a-GPN_polača

pdf 4-2-GPN_jagodnja gornja

pdf 4-4-GPN_kakma

pdf Odredbe za provođenje

PPU Općine Polača 2014

pdfPPU Karta izmjena pdf2.2. Infrastruktura
pdf1.1. Namjena pdf3.1. Zaštita s namjenom korištenja
pdf2.1. Infrastruktura pdf3.1. Zaštita
pdf3.2. Ekološka mreža pdf4GP Jagodnja Donja
pdf4GP Jagodnja gornja pdf4GP Kakma
pdf4GP Polača  pdfID PPUO POLAČA - integralni tekst.  - ODREDBE
pdfID PPUO POLAČA - mijenja se i glasi.  - ODREDBE  


   


  

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search