Prostorni plan uređenja

 

 

UPU gospodarske zone (I) Jagodnja Donja (UPU 5)

 

USVOJEN PLAN – objava Službeni glasnik Općine Polača 5/23

Tekst  
   
pdfUPU GZ Jagodnja Donja (I) - Obrazloženje pdfUPU GZ Jagodnja Donja (I) - Odredbe
   
Grafika  
   
pdf1. Korištenje i namjena površina pdf2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
pdf3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  pdf4.1. Oblici korištenja
pdf4.2. Način gradnje  

 


 

JAVNA RASPRAVA

pdfObjava javne rasprave pdfZaključak
 pdfIzvješće s javne rasprave  
   
Grafika  
   
pdf1. Korištenje i namjena površina pdf2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
pdf3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina pdf4.1. Oblici korištenja
pdf4.2. Način gradnje  
   
Tekst  
   
pdfUPU GZ Jagodnja Donja (I) - Obrazloženje pdfUPU GZ Jagodnja Donja (I) - Odredbe
pdfUPU GZ Jagodnja Donja (I) - Sažetak za javnost  

 


pdfObavijest za javnost pdfOdluka UPU Jagodnja Donja 

 

UPU "Kamenolomi"

Grafika   
 pdfUPU Kamenolomi - UP - 01_NAMJENA  pdfUPU Kamenolomi - UP - 2C_ENERGETIKA
 pdfUPU Kamenolomi - UP - 2A_PROMET  pdfUPU Kamenolomi - UP - 2D_VODA-ODVODNJA
 pdfUPU Kamenolomi - UP - 2B_TELEKOMUNIKACIJE  pdfUPU Kamenolomi - UP - 3-4_UVJETI
   
 Tekst  
 pdfUPU "Kamenolomi" - tekstualni dio  

 

DPU "Rasti-Vitković"

Grafika   
 pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 1_NAMJENA  pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 2C_ELEKTROENERGETIKA
 pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 2A_PROMET  pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 2D_VODA-ODVODNJA
 pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 2A1_PROMET  pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 4A_PLAN PARCELACIJE
 pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 2B_TELEKOMUNIKACIJE  pdfDPU Rasti-Vitkovic - UP - 4B_UVJETI
   
 Tekst  
 pdfDPU Rasti-Vitkovic - tekstualni dio  

II. Izmjene i dopune DPU "Primat"  
pdf Odluka o stavljanju izvan snage  
pdf Obavijest  
pdf Odluka  

 

Izmjene i dopune DPU-a 2008.

Grafika

 

pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP01_1-namjena

pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP02_1A-namjena-cestice

pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP03_2A-promet pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP04_2A-1-promet-profili
pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP05_2B-telekomunikacije pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP06_2C-energetika
pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP07_2D-voda-odvodnja pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP08_4-uvjeti
   
Tekst  
pdf DPUPrimat_I-D_KPP_tekstualni-dio_integralni-tekst  
   

 DPU Zona Primat 2005.

Grafika  
pdf DPU Primat - UP - 1_NAMJENA  pdf DPU Primat - UP - 1A_NAMJENA-PARCELE
 pdf DPU Primat - UP - 2A_PROMET  pdf DPU Primat - UP - 2A1_PROMET
 pdf DPU Primat - UP - 2B_TK  pdf DPU Primat - UP - 2C_ELEKTROENERGETIKA
 pdf DPU Primat - UP - 2D_VODA-ODVODNJA  pdf DPU Primat - UP - 4_UVJETI
   
 Tekst  
 pdf DPU Primat -tekstualni dio  
   
   

 

 

 

Urbanistički plan uređenja zone "Primat 2"

pdf1. Korištenje i namjena povrsina  pdf3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
 pdf2.1. Promet  pdf 4.1. Oblici korištenja
 pdf2.2. Telekomunikacije i energetski sustav  pdf4.2. Način gradnje
 pdf2.3. Vodoopskrba i odvodnja  pdfUPU Primat 2 - ODREDBE

 

 

PPU Općine Polača

V. Izmjene i dopune PPU Općine Polača  
pdf Odluka o stavljanju izvan snage  
pdf Obavijest  
pdf Odluka  


pdf ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA (Pročišćeni tekst)  
pdf PPU Općine Polača 2019. godina pdf PPU Općine Polača 2014. godina
pdf PPU Općine Polača - izmjene i dopune - 2006. godina pdfPPU Općine Polača - 2003. godina  


   


  

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search