Sakralni objekti

sv-kuzme-i-damjan-1836

Stara crkva sv. Kuzmana i Damjana

Stara crkva podignuta je 1836. godine na lokaciji istočno od postojeće ceste Biograd - Benkovac, jugoistočno od središta Polače, gotovo izvan samog naselja. Oko crkve nalazilo se mjesno groblje, gdje je i danas, a to je i razlog zašto crkva nije izgrađena u samom naselju. Sa zapadne strane imala je zvonik sa dva zvona od kojih je na onom većem u ljevaonici u Splitu 1923. godine, kada su zvona lijevana, ugraviran natpis "Kroz milenij drugi glasi, Hrvatsku nam Bože spasi". Crkva je temeljito renovirana u ljeto 1982. godine počevši od unutrašnjosti, krova do vanjske fasade, a tada je u crkvu uvedena i električna rasvjeta. Međutim, prilikom većih blagdana i sprovoda, crkva je bila premalena i ne bi mogla primiti sve vjernike. Iz tih razloga, a i zbog neodgovarajuće lokacije bilo je nužno sagraditi novu, veću crkvu.
sv-kuzme-i-damjan-1989

Nova crkva sv. Kuzmana i Damjana

Ideja o gradnji nove župne crkve sv. Kuzmana i Damjana prvi put je spomenuta prilikom jednog posjeta tadašnjeg zadarskog nadbiskupa monsignora Marijana Oblaka Polači. Nakon toga, tadašnji župnik don Ivan Mustać sazvao je mještane koji bi se trebali izjasniti za potporu. Masovni odaziv Polačana značio je prihvaćanje i podržavanje ideje. Teren za izgradnju crkve ponudili su mnogi Polačani besplatno. Prihvaćena je ponuda braće Mile i Ivana Žilić, te Šime Žilić koji su dali svoje terene, također besplatno kao svoj osobni dar župi. Kamen temeljac blagoslovljen je 30. siječnja 1989. godine, a samo nekoliko mjeseci nakon toga crkva je bila dovršena. Uz nazočnost zadarskog nadbiskupa 24. rujna 1989. godine crkva je uz prisustvo velikog broja vjernika posvećena. Unutrašnjost crkve (glavni oltar, svetohranilište, Višeslavova krstionica i raspelo) djelo je domaćeg umjetnika Ratka Peraića. Nekoliko mjeseci nakon posvete, naručena su tri zvona u jednoj od ljevaonica u Italiji, koja su kasnije, zajedno s velikim satom, krasila zvonik crkve. Jedno zvono bilo je posvećeno sv. Kuzmanu i Damjanu kao zaštitniku župe, s ugraviranim natpisom "Sv. Kuzme i Damjane, molite za Polaču ovdje i po svijetu". Drugo zvono bilo je posvećeno sv. Martinu kojeg slave stanovnici zaseoka Prtenjače i Čirjaci, s natpisom "Sv. Martine, moli za nas", a treće zvono bilo je posvećeno sv. Anti s natpisom "Sv. Ante moli za hrvatski narod", u znak sjećanja na stradavanje velikog broja Polačana na blagdan sv. Ante 1944. godine.

Kapelica sv. Martina