OPĆINA POLAČA

Prostor Općine Polača, po sredini sjevernodalmatinske regije, u Jadranskom zaobalju Zadarske županije, tipično je područje Ravnih Kotara.


Smješten je na pola puta između dva grada, jugozapadno od Benkovca, sjeveroistočno od Biograda i 25 kilometara istočno od Zadra. Površina Općine je 29,92 km2, a stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, imala je 1468.

Općini pripadaju 3 katastarske općine, to su: Katastarska općina Polača, Katastarska općina Jagodnja Gornja i Katastarska općina Jagodnja Donja. Katastarske općine Polača i Jagodnja Donja nalaze se unutar upravno-teritorijalnih granica Općine Polača, dok se Katastarska općina Jagodnja Gornja jednim dijelom nalazi unutar upravno-teritorijalnih granica Grada Benkovca. Naselje Kakmu obuhvaća Katastarska općina Tinj koja se većim dijelom nalazi unutar upravno-teritorijalnih granica Grada Benkovca.

Povijesno-geografski razvoj prostora Općine Polača seže u najstarija vremena prapovijesti i nastavlja se do danas, o čemu svjedoče brojni ostaci materijalne i duhovne kulture. Na tom prostoru isprepletali su se razni kulturno-civilizacijski utjecaji od prapovijesnih plemena, plemena Liburna, antičkih Grka i Rimljana, zatim u novom vijeku Mlečana, Osmanlija te Austrougarskog carstva. Svi su ti narodi i njihove državne zajednice ostavili traga na stanovništvu ovog područja.

Velik dio plodnog zemljišta u Vranskom polju vlasništvo je stanovnika Polače, Kakme i Jagodnje Donje. To se područje iskorištava za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju zbog mogućnosti navodnjavanja. Polačko polje ima povoljna pedogeografska obilježja za uzgoj vinove loze, zatim višnje maraske, trešnje, breskve, badema, smokve, masline i drugih sredozemnih kultura. Stanovnici naselja Polača posjeduju velik dio nasada vinove loze u Nadinskom blatu, važnom agrarnom prostoru koji se nalazi unutar upravno-teritorijalnih granica Grada Benkovca.

Nova_crkva_Sv__Kuzme_i_Damjana3x2

Kulturna baština

nkpolaca-pehar

Sport

kud-gradina

KUD Gradina

osnovna_skola

Obrazovanje