Provedba projekta „Nabava komunalnog vozila“

Započela provedba projekta „Nabava komunalnog vozila“

Opći cilj projekta "Nabava komunalnog vozila" je doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada. Nabavom komunalnog vozila unaprijedit će se sustav prikupljanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla, biorazgradivog i krupnog komunalnog otpada u općini Polača. Provedbom ovog projekta, Komunalno društvo Polača d.o.o. će doprinijeti smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagališta što značajno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekta održivog razvoja. Tijekom trajanja projekta informirat će se i educirati cjelokupno stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.
Nositelj projekta je Komunalno društvo Polača d.o.o.
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator u suradnji s prijaviteljem pripremila je projekt te će sudjelovati i u provedbi projekta pružajući tehničku i stručnu pomoć prijavitelju bez naknade.
Projekt je financiran sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa.
Ukupna vrijednost projekta je 873.189,00 HRK, dok je kroz projekt odobren maksimalni bespovratni iznos od 742.210,65 HRK (85%) koji sufinancira EU.
Razdoblje provedbe projekta je od 06. listopada 2020. godine do 05. listopada 2021. godine
Informacije o projektu možete pratiti i na službenoj facebook stranici općine https://web.facebook.com/polacaopcina

Komunalno društvo Polača d.o.o. dobilo novo komunalno vozilo

Komunalno društvo Polača d.o.o. iz Polače od ovog tjedna u svom voznom parku ima novo komunalno vozilo. Isporuku vozila izvršila je tvrtka Benussi d.o.o. iz Fažane čime je završena glavna aktivnost projekta "Nabava komunalnog vozila".
Buduće aktivnosti projekta su informiranje i educiranje cjelokupnog stanovništva općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.
Nabavom komunalnog vozila unaprijedit će se sustav prikupljanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla, biorazgradivog i krupnog komunalnog otpada u općini Polača.
Provedbom ovog projekta, komunalno društvo Polača će doprinijeti smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagališta što značajno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.
Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnog vozila“ iznosi 873.189,00 HRK, dok je kroz projekt odobren maksimalni bespovratni iznos od 742.210,65 HRK (85%) koji sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator u suradnji s prijaviteljem pripremila je projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, iz europskog fonda za regionalni razvoj.