PPU - PROSTORNI PLAN UREĐENJA

V. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE POLAČA
PPU OPĆINE POLAČA 2019.
GRAFIKA
TEKST
 • 1-1-Korištenje i namjena-Layout1
 • 2-1-Infrastruktura-energetika-Layout1
 • 2-2-Infrastruktura-voda i otpad-Layout1
 • 3-1-Uvjeti korištenja i zaštite-Layout1
 • 3-2-Ekološka mreža-Layout1
 • 3-3-Podrucja planskih mjera zastite-Layout1
 • 4-1-a-Građevinska područja naselja-4.1.a_polača
 • 4-1-b-Građevinska područja naselja-4.1.b_polača
 • 4-2-Građevinska područja naselja-4.2._jagodnja gornja
 • 4-3-Građevinska područja naselja-4.3._jagodnja donja
 • 4-4-Građevinska područja naselja-4.4._kakma
 • ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA (Pročišćeni tekst)
 • Odredbe za provođenje
PPU OPĆINE POLAČA 2014.
GRAFIKA
TEKST
 • PPU Karta izmjena
 • 1.1 Namjena
 • 2.1 Infrastruktura
 • 2.2 Infrastruktura
 • 3.1 Zaštita s namjenom korištenja
 • 3.1 Zaštita
 • 3.2 Ekološka mreža
 • 4GP Jagodnja Donja
 • 4GP Jagodnja Gornja
 • 4GP Kakma
 • 4GP Polača
 • ID PPUO POLAČA Integralni tekst-odredbe
 • ID PPUO POLAČA Mijenja se i glasi- odredbe
PPU OPĆINE POLAČA 2006.
 • PPU Općine Polača - izmjene i dopune - 2006. godina
PPU OPĆINE POLAČA 2003.
 • PPU Općine Polača - 2003. godina