UPU - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

UPU GOSPODARSKE ZONE (I) JAGODNJA DONJA (UPU5)
USVOJEN PLAN – objava Službeni glasnik Općine Polača 5/23
GRAFIKA
TEKST
JAVNA RASPRAVA
GRAFIKA
TEKST
 • Obavijest za javnost
 • Odluka UPU Jagodnja Donja
UPU "Kamenolomi"
GRAFIKA
TEKST
 • UPU Kamenolomi - UP - 01_NAMJENA
 • UPU Kamenolomi - UP - 2A_PROMET
 • UPU Kamenolomi - UP - 2B_TELEKOMUNIKACIJE
 • UPU Kamenolomi - UP - 2C_ENERGETIKA
 • UPU Kamenolomi - UP - 2D_VODA-ODVODNJA
 • UPU Kamenolomi - UP - 3-4_UVJETI
 • UPU "Kamenolomi" - tekstualni dio
Urbanistički plan uređenja zone "Primat 2"
GRAFIKA
TEKST
 • 1. Korištenje i namjena povrsina
 • 2.1. Promet
 • 2.2. Telekomunikacije i energetski sustav
 • 2.3. Vodoopskrba i odvodnja
 • 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 • 4.1. Oblici korištenja
 • 4.2. Način gradnje
 • UPU Primat 2 - ODREDBE