14/05/2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Opskrba električnom energijom za područje Općine Polača

Evidencijski broj nabave JN-34/24 Predmet nabave:Opskrba električnom energijom za područje Općine Polača, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva. Procijenjena vrijednost nabave:22.000,00 eura Rok za dostavu ponude […]
15/03/2024

Javni poziv – vidikovac Petrim

08/02/2024

Poziv za dostavu ponuda – održavanje javne rasvjete

22/01/2024

Poziv za dostavu ponuda: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Polača

18/10/2023

Javni poziv za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba za 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava radi financiranja iz proračuna Općine Polača za 2024. godinu, za programe, projekte i manifestacije...
25/08/2023

Poziv za dostavu ponuda – zgrada javne namjene

Poziv za dostavu ponuda Troškovnik radova – krovište i stolarija Troškovnik radova – krovište i stolarija