29/05/2023

Usluga skupljanja komunalnog otpada

Obavještavamo cijenjene korisnike usluga da će Komunalno društvo Polača d.o.o. uslugu skupljanja komunalnog otpada od 05.06.2023. godine do 30.09.2023. godine vršiti dva puta tjedno i to ponedjeljkom i petkom.