14/05/2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Opskrba električnom energijom za područje Općine Polača

Evidencijski broj nabave JN-34/24 Predmet nabave:Opskrba električnom energijom za područje Općine Polača, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva. Procijenjena vrijednost nabave:22.000,00 eura Rok za dostavu ponude […]
15/03/2024

Javni poziv – vidikovac Petrim

08/02/2024

Poziv za dostavu ponuda – održavanje javne rasvjete

05/02/2024

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – održavanje javne rasvjete

22/01/2024

Poziv za dostavu ponuda: Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Polača

06/09/2023

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Zgrada javne namjene

Na temelju članka 46. Statuta Općine Palača (,,Službeni glasnik” Općine Palača, broj 1/21.) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (,,Službeni glasnik” Općine Polača, […]